Představení firmy

KORESTA TRADE, společnost s ručením omezeným, je v současné době významnou obchodní společností v oblasti dodavatelského a surovinového zabezpečování slévárenského a metalurgického průmyslu v České republice. Společnost vznikla v roce 1995 a dosud funguje jako ryze český podnikatelský subjekt s orientací na dodávky surových želez se zaměřením na hutní druhovýrobu.

Postupným vývojem v následujících letech rozšířila své velkoobchodní aktivity o další surovinové zabezpečení, a to o dodávky feroslitin a koksárenských výrobků. Součástí dodavatelské činnosti bylo vytvoření rozsáhlého zásobovacího systému pro zajištění velkého objemu surovinových rezerv, dnes již ve více skladech rovnoměrně rozmístěných na území České republiky.

Naší obchodní politikou je, prostřednictvím neustálého nárůstu obchodních aktivit a zvyšováním tržního podílu, udržení a posílení pozice na českém trhu, který je oblastí našeho prvořadého zájmu; dále pak expanze na zahraniční trhy, zejména na Slovensko a do Polska.

Následkem těchto aktivit očekáváme neustálé navyšování vlastního jmění firmy. Prioritou firmy je spolupráce s odběrateli na dlouhodobé bázi, přičemž hlavním cílem této spolupráce je oboustranná spokojenost. Stálým zákazníkům poskytujeme kompletní logistický servis a mnohé výhody.

Výrobní požadavky zákazníků a našich obchodních partnerů, zvláště ve spojení výrobně dodavatelských vazeb na území trhu Evropské unie a na ostatních zahraničních trzích, představují významný podnět k soustavnému zvyšování jakosti a odbornosti nabízených služeb, jakožto klíčový aspekt vedoucí k dalšímu úspěšnému rozvoji naší firmy.