Koresta s.r.o.

Betonárna Pardubice

Betonárna Pardubice – výroba betonu, doprava betonu, čerpání betonu.

Dodávky železa

Dodávky surového železa, feroslitin a dalších surovin pro hutnictví.

Koresta s.r.o.