Nabídka obchodních komodit / Feroslitiny / Ferochrom

Ferochrom

Ferochrom je slitina železa a chromu. Má široké uplatnění především v ocelárnách jako legující prvek, který zvyšuje tvrdost materiálu na úkor jeho obrobitelnosti. Ferochrom se dále dělí dle obsahu uhlíku na uhlíkatý (HC–high carbon), středněuhlíkatý (MC–medium carbon) a nízkouhlíkatý (LC-low carbon). Dodává se volně ložený nebo balený po 1000 kg v kusovosti především 10-50 mm.

značka

kusovost

Cr min

C

Si max

Al max

P max

S max

FeCr010

10- 50 mm

65 %

max 0,10 %

1,0 %

0,5 %

0,03 %

0,03 %

FeCr015

10- 50 mm

65 %

max 0,15 %

1,0 %

0,5 %

0,03 %

0,03 %

FeCr025

10- 50 mm

65 %

max 0,25 %

1,0 %

0,5 %

0,03 %

0,03 %

FeCr200

10- 50 mm

65 %

max 2,0 %

2,0 % (1,0 %)

-

0,03 %

0,03 %

FeCr800

10- 50 mm

65 %

6-9 %

2,0 % (1,0 %)

-

0,03 %

0,03 %