Nabídka obchodních komodit / Feroslitiny / Feromangan

Feromangan

Feromangan je slitina železa a manganu. Je to vysoce důležitá slitina pro legování oceli. Používá se jako desoxidační činitel při výrobě ocelí a jako legující prvek pro výrobu manganových ocelí. Feromangan se dodává volně ložený popřípadě v big bagu. Následuje tabulka obvyklých chemických složení a kusovostí.

značka

kusovost

Mn min

Si max

C

P max

S max

FeMnHC

10- 50 mm

76 %

1,0 %

6-8 %

0,25 % (0,35 %)

0,03 %

FeMnHC

10- 100 mm

76 %

2,0 %

6-8 %

0,25 % (0,35 %)

0,03 %

FeMnHC

10- 80 mm

76 %

2,0 %

6-8 %

0,35 % (0,50 %)

0,03 %

FeMnLC

10- 50 mm

80 %

1,0 %

max 1,5 % (1,0 %)

0,20 %

0,03 %