Nabídka obchodních komodit / Feroslitiny / Feroniob

Feroniob

Feroniob – je slitina železa a niobu, jehož největším výrobcem je Brazílie. Za určitých technologickým úprav je možné ho použít jako náhradu za ferovanad. Zlepšuje mechanické a pevnostní parametry oceli.

Značka

kusovost

Nb

Al max

Si max

C max

P max

S max

FeNb 65 %

10- 50 mm

63-68 %

2,00 %

2,50 %

0,50 %

0,10 %

0,10 %