Nabídka obchodních komodit / Feroslitiny / Ferosilikomangan

Ferosilikomangan

Ferosilikomangan je slitina železa, manganu a křemíku. Jeho použití je obdobné jako u ferosilicia a feromanganu, používá se především v ocelárnách při výrobě ocelí jako desoxidovadlo a legující přísada. Dodává se volně ložený nebo balený v big bagu. Orientační chemické složení a kusovosti jsou uvedeny v tabulce níže.

značka

kusovost

Mn min

Si

C

P max

S max

FeSiMn

10- 50 mm

65 %

16-20 %

1,5 %

0,20 % (0,35 %)

0,03 %

FeSiMn

10- 100 mm

65 %

16-20 %

1,5 %

0,20 % (0,35 %)

0,03 %