Nabídka obchodních komodit / Feroslitiny / Ferotitan

Ferotitan

Ferotitan – je slitina železa a titanu. Obdobně jako feromolybden a ferovanad zvyšuje pevnostní hodnoty materiálu. Dodává se většinou v kusovosti 10-50 mm zabalený ve velkoobjemových vacích o hmotnosti 1.000 kg. Obvyklé chemické složení je uvedeno v tabulce níže.

značka

kusovost

Ti min

Al max

Si max

C max

P max

S max

FeTi 70 %

10- 50 mm

68 %

6,00 %

1,0 %

0,30 %

0,10 %

0,10 %

FeTi 70 %

10- 50 mm

68 %

4,00 %

0,5 %

0,15 %

0,05 %

0,05 %