Nabídka obchodních komodit / Feroslitiny / Ferovanad

Ferovanad

Ferovanad je slitina železa a vanadu. Jeho použití a význam je podobný jako u feromolybdenu. Dodává se v kusovosti 10-50 mm.

značka

kusovost

V

Al max

Si max

Mn max

P max

S max

FeV 80 %

10- 50 mm

78 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

0,06 %

0,05 %