Nabídka obchodních komodit / Surová železa / Pig-Nod

Surové železo slévárenské Pig-Nod (nodulár) pro výrobu litiny s kuličkovým grafitem dle ČSN EN 10001

značka

Si %

Mn %

P %

S %

Cr %

Pig-Nod

0,01-0,50

max 0,10

max 0,08

max 0,02

max 0,10

Pig-Nod

0,51-1,00

max 0,10

max 0,08

max 0,02

max 0,10

Pig-Nod

1,01-1,50

max 0,10

max 0,08

max 0,02

max 0,10

Surové železo slévárenské pro výrobu litiny s kuličkovým grafitem je skladováno na samostatných hromadách, aby byl zajištěn požadavek některých zákazníků na garanci následujících prvků: Mn max 0,05 %; P max 0,05 % a S max 0,015 %


Surové železo slévárenské Pig-Nod (nodulár) pro výrobu litiny s kuličkovým grafitem GOST

značka

Si %

Mn %

P %

S %

Cr %

Pig-Nod

0,51-1,00

max 0,05

max 0,05

max 0,02

max 0,10

Pig-Nod

1,01-1,50

max 0,05

max 0,05

max 0,02

max 0,10

Basic Pig Iron

Max 1,00

max 0,10

max 0,08

max 0,04

max 0,10