Nabídka obchodních komodit / Surová železa / PigP1Si

Surové železo Pig-P1 Si (hematit) dle normy ČSN EN 10001

značka

Si %

Mn %

P %

S %

Cr %

Pig-P1 Si

1,21-1,50

0,4-1,0

max 0,12

max 0,03

max 0,10

Pig-P1 Si

1,51-2,00

0,4-1,0

max 0,12

max 0,03

max 0,10

Pig-P1 Si

2,01-2,50

0,4-1,0

max 0,12

max 0,03

max 0,10

Pig-P1 Si

2,51-3,00

0,4-1,0

max 0,12

max 0,03

max 0,10

Pig-P1 Si

3,01-3,50

0,4-1,0

max 0,12

max 0,03

max 0,10

Surové železo Pig-P1 Si (hematit) dle ruské normy GOST (základní rozdělení bez skupin, tříd, podskupin atd.)

značka

Si %

Mn %

P %

S %

Cr %

L6

1,21-1,60

0,3-0,9

max 0,12

max 0,04

max 0,10

L5

1,61-2,00

0,3-0,9

max 0,12

max 0,04

max 0,10

L4

2,01-2,40

0,3-0,9

max 0,12

max 0,04

max 0,10

L3

2,41-2,80

0,3-0,9

max 0,12

max 0,04

max 0,10

L2

2,81-3,20

0,3-0,9

max 0,12

max 0,04

max 0,10

L1

3,21-3,60

0,3-0,9

max 0,12

max 0,04

max 0,10